Algemene voorwaarden

. Bij het maken van een afspraak, gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Studio Zus. Deze voorwaarden worden naar de klant voor de shoot gestuurd zodat de klant alle info door kan nemen.
. Studio Zus is niet verantwoordelijk voor het niet lezen van de algemene voorwaarden door de klant. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op www.studiozus.nl.

. De opdrachtgever maakt een afspraak bij Studio Zus om hun eigen stijl qua fotografie en bewerking. De opdrachtgever gaat hierbij akkoord met deze werkwijze en kan daar later niet op terug komen.

.Tijdens de shoot mag er met uw telefoon niet gefilmd worden en er mogen geen eigen foto’s gemaakt worden. Wilt u dat toch doen dan stop ik de shoot en word er geen foto door mij geleverd.

Betaling

1.De boeking is pas definitief als de aanbetaling van €50 binnen is. Om teleurstelling te voorkomen, reserveer tijdig want VOL=VOL

2 . De betaling moet volledig voldaan zijn voordat de shoot plaats vindt.

3. Bij het annuleren van een afspraak is restitutie van de aanbetaling om welke redenen dan ook niet mogelijk. Bij ziekte kan een afspraak eenmalig verplaatst worden binnen twee weken. De shoot omzetten naar een andere shoot is helaas niet mogelijk.

4. Voor de cake smash is de aanbetaling 70 euro. De restitutie van de aanbetaling om welke reden dan ook is niet mogelijk. Ook verplaatsen van de shoot is niet mogelijk.

5. Bij niet nagekomen afspraken of niet op tijd annuleren (48 uur van tevoren) word het gehele bedrag van de shoot in rekening gebracht.

6. Alle opmerkingen qua kleur, bewerking worden niet op prijs gesteld en wordeni niet in behandeling genomen . Studio Zus werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

7. Studio Zus is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.

Auteursrecht

 1. Auteurs en gebruikersrecht word niet verkocht en blijf ten alle tijden van Studio Zus.
 2. Niet bewerkte foto’s worden onder geen enkele voorwaarde geleverd.
 3. Indien de klant gebruik wil maken van 30 euro publicatiekorting, bij de zwangerschapsshoot is dat 50 euro) geeft hij daarbij de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden (zoals website, portfolio en social media) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt voor het gebruik behalve de publicatie korting geen andere financiële tegemoetkoming.
 4. De toestemming voor de publicatie is eenmalig en voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat de klant op een latere moment zijn toestemming niet kan wijzigen. Tijdens de shoot tekent de klant ook het toestemmingsformulier.
 5. Foto’s worden digitaal via we transfer geleverd. WeTransfer = online programma waarmee de link van de gewenste foto’s via email worden verzonden. Let op: deze link is 6 dagen geldig.
  Download ze meteen, na 6 dagen worden ze verwijdert. Na de levering bewaar ik de foto’s niet langer dan een maand. Sla de foto’s op in je PC of op USB stick.
 6. Indien je een pakket met digitale foto’s op USB stick inhoudt, krijgt u de USB stick per post toegestuurd.
 7. Op het moment dat het via de post verzonden is, kan de klant Studio Zus niet aansprakelijk stellen voor de levering van product.
 8. De klant krijgt Track en trace toegestuurd en kan de voortgang van de levering zelf volgen.
 9. Nadat het eind resultaat geleverd is achteraf kan geen omruiling of wijziging van andere gewenste foto plaats vinden. Extra foto bijbestellen is wel mogelijk binnen 3 weken.
 10. De klant is verplicht naamsvermelding van de fotograaf te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op het internet.
 11. Bijsnijden en of bewerken van de door Studio Zus gemaakte foto’s is niet toegestaan. De digitale bestanden blijven zoals ik ze heb afgeleverd aan jullie, dus niet bijsnijden, zwart en wit maken of een filter overheen gooien. (Artikel 25 auteurswet).
  Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de gebruikelijke licentievergoeding, zonder recht te verliezen op een vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 12. De opdrachtgever kan Studio Zus niet aansprakelijk stellen voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt voor, tijdens of na de shoot op locatie of in de studio.
 13. Is er schade op apparatuur van Studio Zus door u en/of uw kind, dan zullen deze kosten op u verhaald worden.
 14. Studio Zus is niet verantwoordelijk voor het verloren of vergeten spullen. Indien iets van jullie gevonden is kan ik dat per post sturen. Studio Zus is niet verantwoordelijk voor deze artikelen. Er zullen verzendkosten op u rekening gebracht worden.
 15. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en de fotograaf dienen ter plekke of uiterlijk binnen 5 werkdagen na de afspraak schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld.

16. Klachten die buiten de gestelde termijn in punt 10 binnen komen worden niet in behandeling genomen.

17. Studio Zus behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Tevens behoudt Studio Zus zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of wijzigen. Indien nodig worden de wijzigingen schriftelijk aan de klant doorgegeven.